Openingsuren

Turninum geopend

Het museum is elke zaterdag en zondag geopend van 14.00 u tot 17.00 u.

De toegangsprijs is één euro voor een kalenderjaar. Bezitters van een lerarenkaart krijgen gratis toegang.

Wil je het museum steunen? Dat kan door het aanvragen van een lidmaatschap:

  • Sympathisant: 1 euro (voldoende om toegang tot het museum te verkrijgen)
  • Jaarlidmaatschap: 10 euro
  • Steunend lid: 20 euro
  • Erelid: 35 euro (of meer)

Lidgelden te storten op rekeningnummer BE55 4148 1692 5144 met vermelding van het soort lidmaatschap.

Geleide bezoeken

Geleide groepsbezoeken bij voorkeur op dinsdag, donderdag, zaterdag of zondag tussen 14.00 u en 17.00 u. Elke deelnemer ontvangt een sympathisantenlidkaart, geldig voor het lopend kalenderjaar, dat toegang verleent tot het museum.

Elke formule is geschikt voor groepen tot maximaal 25 personen. Voor grotere groepen kunnen meerdere gidsen gehuurd worden.

  • Museumbezoek: 30 euro
  • Sint-Fredegandusbegraafpark: 35 euro
  • Deurne Dorp: 25 euro
  • Museum én Deurne Dorp: 50 euro
  • Deurne Dorp én Sint-Fredegandusbegraafpark: 50 euro

Tijdschrift Turninum

Zolang de voorraad strekt zijn er diverse brochures verkrijgbaar die aangemaakt werden ter gelegenheid van b.v. Openmonumentendag of Heemkundezondag.

Abonnementen voor ons driemaandelijks tijdschrift, met uiteenlopende artikels over het oude Deurne, kan je ter plaatse aanvragen. Kostprijs 12 euro.

Bekijk de artikellijst.