Archeologie en paleontologie

Enkele weetjes:

 • Antwerpen is het tweede grootste walvissenkerkhof ter wereld, na dat in de Chileense Atacamawoestijn. Vooral de driehoek Berchem-Borgerhout-Deurne is zeer rijk aan miocene vondsten. Het grootste deel van onze collectie is afkomstig uit opgravingen ter hoogte van Deurne-Brug en het waterbouwkundig laboratorium. Het meeste ijstijd-materiaal komt van de Doggersbank.
 • Turninum heeft opgravingen verricht op het domein Gallifort, een lusthof uit de 16e eeuw. Hier werden o.a. sporen ontdekt van de La Tène-cultuur. Deze periode begint vanaf 450 v. Chr. en loopt tot de Romeinse periode (1e eeuw v. Chr.). Er werd o.a. een versteende waterput en allerlei aardewerk gevonden onder de kasteelfunderingen. Via de C14-methode werd de ouderdom bepaald op 500 BC.
 • Het Ruggenveld is letterlijk een heuvelrug, stammend uit het Neolithicum. Het loopt tussen de Grote en Kleine Schijn.

Vondsten van deze plaatsen, grotendeels via oppervlakteprospectie door amateur-archeologen, vindt u terug op onze zolder.

Terug naar boven

Museum van de meesterschilder-decorateur

Dit apart gedeelte (nr 9) werd opgericht toen Turninum in het bezit kwam van een gedeelte van de nalatenschap van Pierre Péré, afstammeling van een eeuwenoud decorateurgeslacht uit Antwerpen. Het werd een historische verfwinkel met bureel, werkplaats en tentoonstellingskamers. Prachtige wandschilderingen, voorbeelden van het marmerschilderen en houtimitaties zijn er te bewonderen.

De restauratie van dit bijzonder stukje museum werd mogelijk gemaakt dankzij de hulp van de Vereniging der Meesterschilders van Antwerpen.

Terug naar boven

Diamantwerkplaats

Het oude Deurne-Dorp was zo goed als volledig opgebouwd uit arbeiderswoningen. Tijdens het Interbellum waren veel arbeiders werkzam in de Antwerpse diamantsector en hadden een eigen werkplaats in een klein werkhuisje in de achtertuin van hun woning. Turninum heeft een dergelijke werkplaats kunnen nabouwen in een origineel achterhuisje (nr 9). Je kan er gereedschappen zien die werden gebruikt in de verschillende diamantbewerkingssectoren zoals verstellen, klieven, zagen en snijden.

Terug naar boven

Familieleven

In twee huisjes zijn allerlei voorwerpen tentoongesteld uit het dagelijkse leven van de landarbeider-boer, de fabrieksarbeider en de betere klasse. Gaande van speelgoed tot sierservies. Sigaren, fototoestellen, heiligenbeeldjes en kledij.

Hier vindt u ook allerlei informatie over drie speciale Deurnenaren:

John Lundström

 • 6 oktober 1919 - 25 juli 1990
 • Vlaamse volkszanger, bekend van o.a. "Drij vrienden" en "Douwe jongens douwe".
 • Hij leeft voort als reus "Vake Viool".

Leopold Vermeiren

 • 7 april 1914 - 14 december 2005
 • Zoon van de smid die hier ter plaatse zijn smidse had.
 • Schrijver van de bekende Rode Ridder-boeken.
 • Zijn creatie leeft voort als reus "De Rode Ridder".

Maurice Dequeecker

 • 27 mei 1905 - 30 december 1985
 • Laatste burgemeester van Deurne voor de fusie met Antwerpen.
 • Hij leeft voort als reus "Den Burger".

Terug naar boven

Leopold Vermeiren John Lundström Maurice Dequeecker klederdracht garde Sint-Antoniusbeeldjes

Herberg

Op de eerste zolder vindt u een heropgebouwde "Café Coiffeur", herinnerend aan de ooit meer dan 25 herbergen die gelegen waren op de Turnhoutsebaan (tussen de "Kruislievenheer" en de "Goeie Sus"). Toog en tafel behoorden tot de uitrusting van de oude afspanning "Den Bosuil" aan het Antwerp stadion, wat sinds de 16e eeuw een stopplaats was voor de postkoets.

Terug naar boven

Ontmoetingslokaal

Wat is een Volksmuseum zonder ontmoetingslokaal? In een gezellige sfeer kunnen museumbezoekers en leden hun hartje ophalen tussen het oude herbergmeubilair, authentieke schilderijtjes en allerlei andere smaakmakers die een groot gedeelte representeren van wat het museum allemaal te bieden heeft. Vergeet zeker niet de "Wetten van de Zatlap" te lezen.

De vrijwilligers van het Volksmuseum staan achter hun toog altijd paraat om anekdotes uit te wisselen, vragen te beantwoorden en de glazen gevuld te houden. Net als elke herbergier uit "de oude tijd" vormt de cafetaria het middelpunt van heel wat roddels en interessante weetjes uit Deurne-Dorp.

Terug naar boven

Oorlogskamer

Herinneringen aan beide Wereldoorlogen. Met uiteraard nadruk op de invloed die dit had op het Deurne-Dorp toentertijd en nu. Er wordt ook speciale aandacht besteed aan de weerstand van de Deurnenaars in W.O. II.

Terug naar boven

Schoolklas

Het arme volk had geen schoolgeld voor de "echte" school. Een winkeljuf die kon rekenen en schrijven zette enkele banken in een hoek van de winkel en gaf onderricht voor een duit. Zo leerden vele kinderen lezen en schrijven. Een echte schoolopleiding in deftige instituten was het voorrecht van de rijkeren. Na en tijdens de "schooltjes"-opleiding was hard labeur voor de arme kinderen weggelegd.

Terug naar boven

Sint-Fredeganduskelder

Het Sint-Fredegandusbegraafpark wordt terecht ook wel het "Père Lachaise van Antwerpen" genoemd. Vlak na de verordeningen van Jozef II en Napoleon Bonaparte om niet meer in of rond de kerken op stadsgebied te begraven startte men hier met het begraven van belangrijke Antwerpenaren. Mensen van adel en talrijke religieuze ordes vindt u hier terug. In onze kelder kunt u een maquette van de begraafplaats en de kerk bekijken. Net als talrijke voorbeelden van grafschriften en -versieringen, door de medewerkers van Turninum zorgvuldig gerestaureerd.

Terug naar boven

Wagensmidse en automobielbouw

De werkplaats is ingericht als een wagensmederij uit de twintiger jaren van de vorige eeuw. De gebroeders Vermeiren maakten hier karren. Hier werden ook de eerste automobiels in elkaar gezet.

Op de bovenverdieping vindt u het gereedschap van allerlei vergeten beroepen zoals de "keuterboer", de "calfeutreur", de "kuiper", de "kloefkapper" en het "zakkenwijf". Hier ligt ook de uitrusting van verschillende typische Deurnse ambachtslieden zoals klompenmaker, schoenmaker, loodgieter, bakker-patissier, strodekker, glazenmaker, schrijnwerker, meubelmaker, zakkennaaister / vellenkeerster, dokwerker, bieboer, landbouwer / tuinbouwer , asbestverwerker, maker van juwelendozen, enz... Een eerbetoon aan de werkmens van toen.

Terug naar boven

Werkmanswoning

In deze typische werkmanswoning van voor de 1ste wereldoorlog is enkel het méést elementaire aanwezig. Voor diegenen die hier leefden, soms 10 tot 15 personen, waren dit gewone alledaagse gebruiksvoorwerpen. Hij die de centen verdiende sliep het dichtst tegen de kachel, de kinderen op zolder.

De slaapkamer werd in de verfilming van Kaas van Willem Elsschot uit 1999 (regie: Orlow Seunke) gebruikt als decor voor de sterfscène van "Moeder Laarmans".

Terug naar boven

Verenigingsleven

Op de tweede zolder scheppen we een beeld van het teloor gegane verenigingsleven van Deurne.

 • Sint-Cecilia
 • De Eendracht (fanfare)
 • De ontvoogding (fanfare)
 • ...

Verder is er uiteraard ook speciale aandacht voorzien voor komiek Theo Van den Bosch.

Terug naar boven